onsdag 19. august 2015

Agder Kunstsenters program. 21/11


This weekend someone came..

..in to my studio. We talked, also about my work, and they said they got a feeling of something they saw i NY. It was a performance called "Sleep no More". They recommended me to se that. After being part of a workshop and studied some of their work, I was really happy when I asked: By Punchdrunk? (My face turned red and heart was running) They said yes.. I was very happy. Would REALLY love to see their work one day! My visitors inspired this week of working with AQUARAMA.

Vogue Italia October 2011 Mechanical Dolls by Tim Walker

tirsdag 18. august 2015

The day the feeling of magic arrived..

THE MEETING. Not to forget.


Will we ever fly again?


"The choir"

søndag 16. august 2015

José González - Heartbeats (Bouncing Balls Video)

One morning, just before summertime..

We were so happy when we got the news of having a performance here in Aquarama. The wonderful new bath in Kristiansand. Its beautiful architecture, lovely atmosphere and what a view! I didn't have my camera, but some of us took some pictures and I looked trough it just now.  So I thought it might be cool to show you:-)

Iv´e noticed that some of you are english-speaker/reader, so I´ll try to keep my english up in this blog. Iĺl post more picś when getting a phone (got lost last weekend..)

silence.

morning-glory

Too much water in my eyes.. 

making the place safe.

looking at the lines, curves, atmosphere..

Playing in "Film Noir"

Curves,lights and color. 

Some of us. Me, making mermaid- dance..:-)

tirsdag 4. august 2015

Litt om bakgrunnen for performancen:
«Your blue ocean»
-  en performance i AquaramaLoop by Laura (tidligere LOOP LOOP LOOP) er et kontinuerlig eksperimenterende laboratorium for performativ scenekunst. Essensielt i hver performance er dialogen med arenaen for performancen.  Det stedspesifikke virker inn som et helt sentralt element i utviklingen av det kunstneriske resultatet. 
Aquadramaprosjektet “Your Blue Ocean” vil bli en performance som vil gjøre bruk av, og henter inspirasjon fra husets arkitektur, aktiviteter, brukere og ikke minst bassengene, både som arkitektonisk/scenografisk element og som det spennende elementet vannet er i seg selv. 
Jeg vil undersøke elementet vann, arkitektur og de som bruker badeanlegget nærmere for å lage en performance hvor estetikken og stedets egenart spiller sammen med de fysiske handlingsmønstrene som blir utviklet, og temaet eller temaene som jeg vil finne i møtet med Aquarama. Jeg vil arbeide ut en kombinasjon av komplekse realistiske bilder og bilder basert på drømmenes tilsynelatende irrasjonalitet. Bilder som vil gli over i hverandre og åpne for spørsmålet – “hva er drøm, hva er virkelighet?” Målet for mine performancer er å appelere til publikums følelsesmessige, irrasjonelle sider. Dette er ikke scenekunst med tradisjonelle dramaturgiske kjøreregler, de er snarere ett sett av bilder, en form for levende billedkunst der betrakteren gis stort rom for å dikte med, for selv å finne sine egne historier - i min scenekunst. 
Jeg vil lage en performance som behandler temaet kropp, vann og arkitektur. Jeg vil bruke den kroppslige skjørheten mennesker kan kjenne på når de går inn i et svømmeanlegg. Det å stå i dusjen, ta på seg badetøy og gå inn døren til bassenget kan være en vanskelig og naken følelse i vår kroppshysteriske tidsalder. Vinterblek og ribbet for klærne som kan vise hvem du ønsker å være gir en påtrengende bevissthet om egen kropp. Opp mot disse følelsene kommer velværet som oppstår idet du stiger ned i vannet. Følelsen av varme og vektløshet og felleskap med andre badende. Disse motstridende følelsene ønsker jeg å ta tak i når jeg utvikler performance som I stor grad vil utspille seg i Aquaramas bassenger. 

mandag 3. august 2015

Magic world of Tim Walker:
Workshop Audition


     WORKSHOP-      AUDITION

LOOP by LAURA SØKER SKUESPILLERE

til kunstprosjekt i AQUARAMA: Performancegruppen LOOP by LAURA søker aktører til performance i Aquaramas svømmeanlegg, og i den forbindelse ønsker vi å invitere til en workshop-audition
søndag 13 september kl 10 på Odderøya/Kristiansand.


Workshopen vil gi dere en lett inføring i LOOP by LAURAs arbeidsmetode, dere vil få oppgaver som er relevante til performancen og dere vil jobbe sammen som gruppe eller utvikle soloarbeid.
For mer informasjon og påmelding send mail til laura@looplooploop.no.


Se info og foto fra tidligere prosjekter her: www.laurachristinabvallenes.blogspot.com

page1image6272 page1image6432