tirsdag 17. november 2015

WelcomePhoto: Jacob Buchard
Dress: Veronica B Vallenes
Swan: NaturExpo
Actress: me
Make-up: Rita Røiseland

lørdag 7. november 2015

Svane

Fra danske symbolleksikon:
svane, Danmarks nationalfugl og endvidere symbol på bl.a. renhed (den hvide farve), stolthed og storhed, lys, død, forvandling, skønhed og poesi. 
Et ofte gengivet forvandlingsmotiv er hentet fra den græske myte om Zeus, der omskaber sig til en svane for at nærme sig den attråede Leda. Afrodite og Artemis har tit svaner som ledsagere i billedkunstneriske fremstillinger, især Afrodite med to svaner, der trækker hendes vogn. En scene i Aischylos' drama Agamemnon har givet anledning til udtrykket “svanesang” om døden: At svanen på overnaturlig vis ved, hvornår den skal dø, og udsender en klagesang; tilknyttet denne forestilling var en tro i antikken på, at døde mænds sjæle sang, når de blev ført bort af svaner. 
Den græske gud Apollon knyttes sammen med svanen pga. dens kærlighed til kunst (musik og poesi) og dens skønhed. Også i keltisk tradition forbindes svanen med digterens, bardens, inspiration og ses ofte sammen med et andet poetisk symbol: harpen. I H.C. Andersens eventyr “Den grimme Ælling”, 1844, “forvandles” ællingen til den hvideste af alle svaner i slottets voldgrav, dvs. til en stor poet. Også symbolister som Ch. Baudelaire og Stephane Mallarmé bruger svanen som emblem for digteren, i modsætningsforhold til borgerskabet.
Et folkeligt tema udnytter H.C. Andersen i et andet eventyr, “De vilde Svaner”, 1838; et folkeeventyr hedder “De elleve Svaner” (udg. af Matthias Winther, 1823). Længere tilbage i traditionen har nornerne i nordisk mytologi to svaner, der blev født i kilden Urd, og der findes svaneforvandlinger (svanehamme) bl.a. i Nibelungen-sagnkredsen og i eddadigtet om Vølund, hvor omskabelsen hænger sammen med, at tre svanekvinder, bl.a. Vølunds hustru Alvid, er valkyrier, der længes efter at flyve bort. Dette motiv om “svanejomfruerne” var det, Tjajkovskij brugte i sin ballet.
Svanen spiller en markant rolle i hindu-mytologi, bl.a. som ridedyr for Brahma, og som et himmelsk væsen, der også er i stand til at kløve vandet uden at blive våd.

onsdag 4. november 2015

Agder Kunstnersenter er

kunstnerisk ansvarlig for utsmykning av Aquarama og har i år valgt ut LOOP by LAURA til å smykke ut badeanlegget.

Vi er så stolte og glade for dette oppdraget.

Sjekk jevnlig deres hjemmeside for fine oppdateringer: http://www.agderkunst.no


Agder Kunstsenter


Kristiansand Kunsthall i samarbeid med forskningsplattformen KiK- Kunst i kontekst, UiA:

Helgen 21 -22 november holdes det et superspennende arrangement på Kristiansand Kunsthall, og vi er så beæret over at de ønsker at deltagerne skal se "Your Blue Ocean" på Aquarama. Det er stas!!

Sjekk eventet her: Meld dere på!!

https://www.facebook.com/events/1075822195785341/

De skriver: KUNST – KRITIKK – OFFENTLIGHET
21. – 22. nov 2015
Et todagers symposium i Kristiansand Kunsthalli samarbeid med forskningsplattformen KiK- Kunst i kontekst, UiA

Hva er formålet med kritikk av kunst? Finnes det alternative innfallsvinkler og måter å gi kritikk på? Forandring av medielandskapet bidrar til at den kritiske offentligheten er stadig i forandring, noe som utfordrer måten vi bedriver kritikk av kunst og estetiske opplevelser. Gjennom symposiet ønsker vi å utforske hvordan man kan utvikle nye former for å kommentere og diskutere disse opplevelsene. Hvordan kan vi skape og videreutvikle alternative former for en kritisk kunstoffentlighet?

I løpet av helgen skal vi snakke, skrive og ”oppdatere status” om visuell kunst, scenekunst, arkitektur og det fysiske byrommet. Arrangementet er todelt. Lørdagen vies til faglig innputt gjennom foredrag. På søndagen vil det bli holdt workshops med utforskning av tre praksiser:
1. Snakke: Kritikksalong
Vi ønsker å revitalisere det historiske konseptet med salong som en møteplass for å diskutere kunst. Her vil vi legge opp til at samtalen skal stå i fokus, og utforske hvordan man kan bedrive nærlesninger av estetiske opplevelser i fellesskap. Kan denne praksisen aktualiseres for å skape en ny kritisk offentlighet? Deltagerne vil diskutere ulike kritikkformater og formidlingsstrategier med utgangspunkt i enten performancen Your blue ocean av LOOP/Laura B. Vallenes eller SKMUs jubileumsutstilling.
2. Skrive: Litterær respons
I Norge har vi flere nettportaler og tidsskrifter som bedriver kritikk av kunstuttrykk. Vi ønsker å ta et nærmere blikk på disse kanalene. Hvordan formidler vi kritikk skriftlig? Hvem snakker kritikkene til, og hva inneholder en god kritikk? Gjennom å studere eksisterende praksiser innenfor dette feltet, kan man undersøke om det finnes alternative måter for språkliggjøring av opplevelser. Deltagerne vil diskutere ulike kritikkformater og formidlingsstrategier – og vil med utgangspunkt i enten performancen Your blue ocean av LOOP/Laura B. Vallenes eller SKMUs jubileumsutstilling selv skrive et tekstutkast innenfor en valgt sjanger.
3. Oppdater status: Legg til bilder/videoDigitale medier står sentralt i en voksende, visuell kultur og har dramatisk endret tilgangen til visuelle fenomener og måten vi kommuniserer på. Hva tilbyr egentlig de nye mediene? Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat og blogger har blitt viktige plattformer for å kommunisere og dele tanker om verden vi lever i. Finnes det et potensiale i denne visuelle praksisen som kan videreutvikles til en ny form for kunstkritikk? Og kan kritikk formuleres visuelt? I denne workshopen skal vi bruke ulike medier til å utvikle og digitalisere visuelle uttrykk som en respons til byutvikling og offentlig rom i Kristiansand.

Program
Det er valgfritt om man ønsker å delta én eller begge dager. Det er fri inngang på lørdag. Det er begrenset med plasser til søndagens tre workshops, og påmelding sendes til nina@kristiansandkunsthall.no. Pris for å delta på workshop er 100 kr (gratis for studenter og medlemmer av Kristiansand Kunsthall).
Lørdag 21. november
14.00: Kunst – kritikk – offentlighet. En kort introduksjon med Siemke Böhnisch
14.30: Dokumentasjon og tilskuerskap i kritikken med Anette Therese Pettersen
15.00: Pause
15.15: «Gamle Agder Teater er stygt!» - Ulike perspektiv på arkitekturkritikk med Anita Skogen
15.45: Presentasjon av workshopene, jubileumsutstillingen ved SKMU og Your blue ocean av LOOP by Laura med Nina Helene J. Skogli
Lørdag kveld vises performancen Your blue ocean av LOOP by Laura i Aquarama. Vi oppfordrer alle workshopdeltagere om å se denne performancen, slik at man har en felles opplevelse å diskutere på søndag.
Søndag 22. november
12.00: Tre parallelle workshops.
Snakke: Kritikksalong med Pål Gitmark Eriksen og Cecilie Nissen
Skrive: Litterær respons med Anette Therese Pettersen
Oppdater status: Legg til bilde/video med Lene Dalgård
13.30: Matpause. Servering av snacks
14.00: Workshopene fortsetter
15.30: Felles oppsummering
16.00: Slutt

Bidragsytere
Siemke Böhnisch er førsteamanuensis i teater ved UiA. Hun leder den tverrestetiske forskningsplattformen Kunst i kontekst (KiK) ved Fakultet for kunstfag
Lene Dalgård er universitetslektor i kunstfag ved UiA og jobber som kunstner med egne stedsrelaterte prosjekter
Pål Gitmark Eriksen har hovedfag i historie og arbeider som forfatter, redaktør og lærer
Cecilie Nissen er utdannet billedkunstner og jobber som daglig/kunstnerisk leder ved Kristiansand Kunsthall
Anette Therese Pettersen er scenekunstkritiker i blant annet Morgenbladet, Scenekunst.no og Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift
Anita Skogen jobber som universitetslektor på Institutt for visuelle og sceniske fag ved UiA. Hun underviser og forsker innen temaet konstruksjon i design og arkitektur
Nina Helene J. Skogli er utdannet dramapedagog og jobber som formidler ved Kristiansand Kunsthall

tirsdag 3. november 2015

Sia - Chandelier (Official Video)

Lykke Li - I Follow Rivers (Director: Tarik Saleh)

Now, everything is rolling!

Nå er vi ordentlig igang med klargjøringen av prosjektet "Your Blue Ocean" som skal spilles 21.november kl 18.30, 19.30 og 20.30 i Aquarama.

Mer info om billetter og påmelding vil komme! 

Jeg begynner nå å legge ut bilder tatt av de første iscenesettelsene. Vi er fremdeles så heldige å ha med vår utrolig dyktige fotograf Jacob Buchard. Sjekk også gjerne hans hjemmeside: www.jacobbucard.com


Skuespillere på bildene:

Tine Wulff
Kornelia
Ella Nord
Ask
Birk
Kirsti Brøvig
Ulrikke Benestad
Laura Christina B Vallenes

Fotoassistent: Kristin Joyce Knox