tirsdag 4. august 2015

Litt om bakgrunnen for performancen:
«Your blue ocean»
-  en performance i AquaramaLoop by Laura (tidligere LOOP LOOP LOOP) er et kontinuerlig eksperimenterende laboratorium for performativ scenekunst. Essensielt i hver performance er dialogen med arenaen for performancen.  Det stedspesifikke virker inn som et helt sentralt element i utviklingen av det kunstneriske resultatet. 
Aquadramaprosjektet “Your Blue Ocean” vil bli en performance som vil gjøre bruk av, og henter inspirasjon fra husets arkitektur, aktiviteter, brukere og ikke minst bassengene, både som arkitektonisk/scenografisk element og som det spennende elementet vannet er i seg selv. 
Jeg vil undersøke elementet vann, arkitektur og de som bruker badeanlegget nærmere for å lage en performance hvor estetikken og stedets egenart spiller sammen med de fysiske handlingsmønstrene som blir utviklet, og temaet eller temaene som jeg vil finne i møtet med Aquarama. Jeg vil arbeide ut en kombinasjon av komplekse realistiske bilder og bilder basert på drømmenes tilsynelatende irrasjonalitet. Bilder som vil gli over i hverandre og åpne for spørsmålet – “hva er drøm, hva er virkelighet?” Målet for mine performancer er å appelere til publikums følelsesmessige, irrasjonelle sider. Dette er ikke scenekunst med tradisjonelle dramaturgiske kjøreregler, de er snarere ett sett av bilder, en form for levende billedkunst der betrakteren gis stort rom for å dikte med, for selv å finne sine egne historier - i min scenekunst. 
Jeg vil lage en performance som behandler temaet kropp, vann og arkitektur. Jeg vil bruke den kroppslige skjørheten mennesker kan kjenne på når de går inn i et svømmeanlegg. Det å stå i dusjen, ta på seg badetøy og gå inn døren til bassenget kan være en vanskelig og naken følelse i vår kroppshysteriske tidsalder. Vinterblek og ribbet for klærne som kan vise hvem du ønsker å være gir en påtrengende bevissthet om egen kropp. Opp mot disse følelsene kommer velværet som oppstår idet du stiger ned i vannet. Følelsen av varme og vektløshet og felleskap med andre badende. Disse motstridende følelsene ønsker jeg å ta tak i når jeg utvikler performance som I stor grad vil utspille seg i Aquaramas bassenger. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar